Historia


Historia

Brew Tek Nordic AB som av bekvämlighet kallas BTN bildades 2019 för att bli helt verksamt 2020. Samtliga medarbetare i företaget har varit operativa i produktion av öl, cider och destillat under lång tid i ett annat bolag.

Valet att skapa den nya realiteten grundar sig på att vi har en ambition att leverera tekniska lösningar till våra kunder både via produkter och tekniskt kunnande i de olika applikationerna och faser av produktionen. Det är denna egenskap som även de ledande leverantörerna inom branschen anser vara ett så pass viktigt mervärde att de har valt att samarbeta med BTN. Av samma anledning har både större och mindre aktörer valt att välja den trygga lösningen som de har haft tidigare.

Förutom historiska och traditionella lösningar och produkter så är det BTN:s ambition att kunna erbjuda marknaden nya kvalitativa lösningar som är ett resultat av en riktad forskning och utveckling. Vi ser fram emot att kunna samarbeta med er.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

[newsletter_form type=”minimal”]

Presentation


Presentation

Ett nytt företag med säte i Göteborg har grundats för att erbjuda dryckesproducenter tekniska lösningar knutna till applikationen av olika processhjälpmedel och bioteknologiska produkter. För enkelhetens skull benämns företaget BTN. Alla som är verksamma inom företaget har varit aktiva i den här branschen under lång tid.
I 20 år har vi kunnat erbjuda en aktiv teknisk support, information, kvalitetsprodukter, punktliga leveranser och en stabil prispolicy. Som ett nytt företag är det vår ambition att fortsätta med dessa aktiviteter samt att utöka verksamheten genom att investera i teknisk support.

Målet med investeringarna är att kunna förse våra kunder med tester i pilotanläggningar, utökade analyser och tillgång till tekniskt kvalificerade personer i olika sektorer. Utöver detta kommer vi att bedriva forskning på nya produkter i samarbete med våra leverantörer och utvalda universitet.
Av flera anledningar blev företaget helt aktivt från och med den 16 januari 2020. Innan dess kunde vi förse våra blivande kunder med offerter för 2020 och på begäran skicka prover.

Idag består företaget av följande medarbetare:

Mia Dexhav

VD & Styrelseordförande – md.btn@telia.com
Bokföringskonsult och controller för ett flertal företag. Hon har varit konsult för andra företag i mer än 12 år.

Elisabeth Bergek

Ekonomiansvarig – eb.btn@telia.com
Civilekonom med utbildning från Handelshögskolan i Göteborg vid Göteborgs universitet. Hon är ansvarig för den löpande bokföringen, administration, orderhantering, logistik och kundkontakt. Elisabeth har arbetat i 17 år för det tidigare bolaget.

John Cardelli

Teknisk support – jc.btn@telia.com
Tidigare chef för ett annat bolag i samma bransch. I 24 år har han arbetat med försäljning och teknisk support till större bryggerigrupper samt ciderproducenter i de nordiska länderna och Storbritannien.

Tillsammans med leverantörer har han främst utvecklat nya produkter såsom cider- och öljäst samt silikabaserade klarningsmedel. Inom ölsektorn så är hans expertområden filtrering, stabilisering och klarning. Inom cider så har han hanterat allt från pressning, jäsning, klarning och filtrering. Han är dessutom ägare till företaget Drinktec Skandinavien AB som levererar olika utrustning till ciderproduktion och craftbryggerier.

Magnus Tedenmyr

Teknisk support och styrelseledamot – mt.btn@telia.com
Konsult och utbildad bryggmästare med stor erfarenhet av produktion i både större bryggerier och craftbryggerier. Han har varit verksam i branschen i mer än 30 år.

Företagsinformation

Brew Tek Nordic AB
Telefon +46-31-93 33 99
info.btn@telia.com

Facebook: Brew Tek Nordic
LinkedIn: Brew Tek Nordic

Askims Verkstadsväg 1
436 34 Askim
Sweden

Partners


Brew Tek Nordic AB:s samarbetspartners

WeissBioTech

En av de ledande producenterna av enzym avsedda för juice, cider, öl, vin och destillat. Produktion lokaliserad strax utanför Frankfurt (Tyskland). BTN har ensamrätt för hela Norden, Baltikum och Storbritannien.
http://www.weissbiotech.com

OenoBioTech sas

Producent av olika jäststammar avsedda för vin och cider samt legotillverkning av BTN:s egna stammar avsedda för öl och destillat. Lokaliserat utanför Paris. BTN har ensamrätt för hela Norden, Baltikum och Storbritannien.
http://www.oenobiotech.com

Italiana Biotecnologie

Forskningscenter kring olika typer av kulturjäst. Isolerar nya jäststammar, säkrar genetik, genomför de mest avancerade analyserna, har egen pilotproduktion av jäst i torrform för att möjliggöra tester i olika produktioner. Har pilotanläggning för jästester. Lokaliserat i Vicenza, norra Italien.

PQ Corporation

Världens största producent av silika-/hydro- and xerogel. Produktion i Storbritannien, Nederländerna och USA. BTN har ensamrätt för hela Norden och Baltikum med start januari 2020.
https://www.pqcorp.com

Ashland

Världens största producent av olika derivat från polymerer, bland annat PVPP avsedd för öl- och vinstabilisering. Produktion i USA. Europakontor i Storbritannien. BTN har ensamrätt för hela Norden och Baltikum med start januari 2020.
https://www.ashland.com

Ever Srl

En av Italiens ledande aktörer på vinmarknaden. De producerar olika former av jästnäring, klarningsmedel, antioxidanter, olika refinementprodukter såsom tanniner, ekchips och gummi arabicum. De är specialiserade på personliga lösningar och blandade produkter. Lokaliserade i Pramaggiore/Venedig (Italien). BTN har ensamrätt för hela Norden, Baltikum och Storbritannien.
https://www.ever.it
https://www.everintec.it

Nouryon (Akzo Nobel)

Världens största producent av kolloidal silika med produktionsenheter i Sverige, Tyskland, USA, Brasilien och Taiwan. Ensamrätt för specifika produkter för specifika applikationer.
https://www.nouryon.com

Chemviron

Europas största tillverkare av kiselgur samt andra produkter såsom aktivt kol. Ensamrätt för Norden med start januari 2020. Produktionsenheter i Frankrike (två olika orter).
https://www.chemviron.eu

Dicalite

Europas största tillverkar av perlit avsedd för filtrering av drycker, kemiska produkter mm.
https://www.dicalite-europe.com

Flera viktiga leverantörer kommer att teckna avtal innan slutet av 2019. Vi kommer att hålla er informerade om vilka de är och när det sker.

Produkter


Copyright 2020-2025 | Brew Tek Nordic AB | All rights reserved.

Top